O društvu

Već dugi niz godina u Istri, pod različitim nazivima, postoji i djeluje udruga koja okuplja muzealce i galeriste. Mada je kroz to razdoblje mijenjala naziv,  cilj njena postojanja od osnutka do danas ostao je uvijek isti. Želja članova bila je da međusobno što više surađuju i upoznaju se, da ostvaruju i promišljaju zajedničke programe i zajednički rješavaju probleme profesije. Stoga Društvo već godinama djeluje u nastojanju promoviranja veće međuinstitucionalne suradnje i kontakta među djelatnicima a sve u smislu unapređenja muzejske i galerijske djelatnosti.

Godine 1995. donesen je prvi Pravilnik o radu Društva kada se prvi put i koristi službeno ime Društva muzealaca i galerista Istre. Iste godine izdaje se i prvi broj glasila društva, časopis MG.
Godine 1998. Društvo kreće korak dalje i saziva Skupštinu na kojoj donosi i odobrava Statut društva koji će zajedno sa zapisnikom Skupštine biti temeljem za službeno upisivanje Društva u Registar udruga Istarske županije. Dana 22.  ožujka 1999. Društvo je službeno upisano u Registar.

Od samih početaka Društvo i dalje ustraje u svojim namjerama. Članovi se putem Društva međusobno upoznaju i surađuju, pomažu si pri rješavanju raznih problema profesije, ugodno se druže na stručnim putovanjima i godišnjim Skupštinama.  Društvo uspješno organizira godišnje stručne izlete na području Hrvarske i nedalekih europskih destinacija (Slovenija, Italija, Austrija, Mađarska).  Odaziv je članova uvijek velik, a osim ugodnog druženja, izleti doprinose ciljanom i promišljenom upoznavanju manje poznatih sadržaja, lokaliteta i izložbenih projekata.

Skupštine se redovito održavaju, a Izvršni se odbor Društva tijekom godina redovito sastaje kako bi vodio i unapređivao djelovanje Društva.