Statut društva

Temeljem članka 37. stavak 1. i 2. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 70/97 od 7.  srpnja 1997.), sukladno odredbama istoga Zakona, Skupština Društva muzealaca i galerista Istre je na svojoj sjednici, održanoj 16. siječnja 1998. god.  Donijela

STATUT
DRUŠTVA MUZEALACA I GALERISTA ISTRE

1. OPĆE ODREDBE

ČLANAK 1.

Ovim Statutom Društva muzealaca i galerista Istre (dalje u tekstu: Statut) uređuju se međusobni odnosi u Društvu muzealaca i galerista Istre (dalje u tekstu: Društvo), kao strukovnoj udruzi, sukladno odredbama Zakona o udrugama te ostalim zakonskim propisima.

ČLANAK 2.


Statut Društva sadrži odredbe o:

 • nazivu i sjedištu;
 • području djelovanja;
 • predstavljanju i zastupanju;
 • ciljevima;
 • djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi;
 • načinu ostvarivanja javnosti rada;
 • članstvu i članarini;
 • unutarnjem ustroju;
 • pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova;
 • tijelima Društva, njihovom sastavu i ovlastima;
 • načinu odlučivanja u tim tijelima, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova;
 • imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,  odnosno mogućom dobiti;
 • prestanku rada Društva;
 • ostalim pitanjima od značaja za Društvo.

Kompletan statut Društva (u PDF formatu) možete pogledati OVDJE.