Tijelo i duh

DMGI - Pula

Ova izložba nije nastala kao većina drugih, na način da autor fotoaparatom bilježi prizor

na kojeg je naišao u realnosti, nego je stvarana smišljeno od same vizije, preko

realizacije, pa sve do naziva i prezentacije. Izložba je kreirana iz nadahnuća plesača i

fotografa, plesača u njegovoj želji i strasti da pokretom izrazi sebe i fotografa koji je

osmislio njen vizualni identitet.

U toj interakciji svjetlosti i pokreta nastala je kolekcija od 22 fotografije.

Naziv izložbe “Tijelo I Duh” govori o namjeri da se slikom prikaže istovremenost bivanja

ljudskog bića kako u materijalnom tako i duhovnom svijetu. Nematerijalni svijet energija,

duše, duha, emocija, misli i snova kao neraskidivi dio ljudskog bića nije lako prikazati

likovno, a kamoli njihove odnose. Poseban izazov bio je i to da se taj nerealni svijet

prikaže kroz najrealniji medij – fotografiju.

Ova se izložba bavi tom zahtjevnom temom, ali bez pretenzija da poučava, dokazuje ili

mistificira. Ona se jednostavno igra svjetlom i pokretom otvarajući nove dimenzije

vidljivog, a u konačnici se divi savršenosti tijela i životu u svim njegovim oblicima.

Iako ovo nisu kazališne fotografije, u njihovom izričaju namjerno se nazire sličnost sa

kazalištem, jer se pokret odvija kao život na pozornici ovog svijeta. Na ovim slikama je

život ogoljen i lišen od svih maski i kostima i kao takav, slobodan i nesputan pokazuje

svoju neuljepšanu ljepotu.

Motivi ženskog tijela lišeni su svih suvišnih elemenata, pozadine, nakita i odjeće. Oštrim

osvjetljenjem i dugom ekpozicijom od pokreta u prostoru stvorili su novi likovni sadržaj

multiplicirajući osvijetljene dijelove. Tako pokret tijela nije “uhvaćen” kao pri

uobičajenom načinu snimanja, nego on zapravo kao svjetlosnim kistom povlači a

ponekad i razmazuje poteze po tamnini slike. Radilo se tu o ekspozicijama u trajanju od

2 do 5 sekunda, stoga je dolazilo do nemogućnosti kontroliranja rezultata, pa se jedan

pokret pred kamerom morao ponavljati i više desetaka puta da bi se uspio dobiti željeni

efekt.

Fotografije kolekcije “Tijelo i Duh” osmišljavane su mjesecima, a nastale u nekoliko

sekundi. Jednako tako, nekoliko sekundi potrebno je oku promatrača da ju vidi i otvori

prostor za nove mogućnosti percepcije slojevitosti ljudskog života. I na kraju, dovoljno je

nekoliko sekundi da se pročita crtica teksta ispod slike. Ti tekstovi ne objašnjavaju sliku,

nego su kao i slike samo jedan od pokreta u prostoru, samo tračak iz razgovora sa

samim sobom ili s prijateljem ili jednostavno zabilježena misao koja se u tom trenutku

prišuljala u um.

 

Saša Nikolić

« Povratak na novosti