Sjeverno priobalje poreštine u antici

DMGI - Pula

U utorak 05. lipnja 2012., u 20.00 sati
u Zavičajnom muzeju poreštine - Museo del territorio parentino
održati će se promocija stručno znanstvene publikacije
“Sjeverno priobalje poreštine u antici”

« Povratak na novosti